Privacy Policy

Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 16 april 2018


Inleiding


Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd en onze, directe of indirecte, dochterbedrijven (' wij' of ' ons' of ' onze' of ' Dahua') respecteren uw privacy en zijn eraan toegewijd om u te beschermen door te voldoen aan dit privacybeleid (het ' privacybeleid'). Zie http://www.dahuasecurity.com/aboutUs/contactUs voor meer informatie over dochterbedrijven van Dahua en hun contactgegevens.


Dit privacybeleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verschaffen wanneer u onze website https://www.dahuasecurity.com/ bezoekt, inclusief enige subdomeinen en enige inhoud, functionaliteit en diensten die op, door of via hen worden aangeboden of enige andere websites, e-mails, toepassingen die aan dit privacybeleid zijn gekoppeld (waarnaar collectief als ' diensten' wordt verwezen). Dit privacybeleid beschrijft tevens hoe wij die informatie verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen beschermen en bekendmaken. Lees dit beleid zorgvuldig door, om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe wij deze behandelen te begrijpen.

Bepaalde dochterondernemingen kunnen een ander privacybeleid toepassen. Klik hier om het privacybeleid van Dahua Technology USA Inc. te lezen.


Dit privacybeleid omvat de volgende onderwerpen:


1. Informatie over u die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen

2. Kinderen van minder dan 16 jaar

3. Hoe gebruiken wij uw informatie

4. Delen van informatie

5. Maatregelen ter beveiliging van gegevens

6. Internationale overdrachten

7. Uw rechten

8. Wijzigingen aan ons privacybeleid

9. Contact

1. Informatie over u die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen

Wij verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze diensten, inclusief informatie die u persoonlijk identificeert, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer (' persoonsgegevens'). Wij verzamelen tevens informatie over u, die u echter niet individueel identificeert, zoals demografische gegevens en informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot onze diensten en gebruiksgegevens.


Wij verzamelen deze informatie direct van u wanneer u deze aan ons verschaft. Wij kunnen bepaalde informatie ook automatisch verzamelen als u via de website navigeert of onze diensten gebruikt, zoals gebruiksgegevens, profielen van apparatuur en IP-adressen, door middel van cookies, webbeacons en andere volgtechnologieën.

Informatie die u aan ons verschaft

De informatie die wij bij of via onze diensten verzamelen kunnen het volgende omvatten:


· Naam, adres en andere identificerende informatie

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u zich via onze website registreert voor een evenement of tentoonstelling, een nieuwsbrief aanvraagt of wanneer u uw visitekaartje achterlaat tijdens een evenement of tentoonstelling.

· Informatie die u verschaft op het moment dat u zich registreert voor gebruik van of toegang tot onze diensten

Bijvoorbeeld het abonneren op materiaal van onze posten, verzoeken om overige diensten, registratie voor nieuwsbrieven of andere communicatie, deelname aan een prijsvraag of promotie die door ons wordt gesponsord, het reserveren van een plaats voor deelname aan onze trainings- of marketingactiviteiten of het rapporteren van een problemen met onze diensten.

· Informatie die u verschaft wanneer u bepaalde functies van onze diensten gebruikt

Bijvoorbeeld verslagen en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact met ons opneemt; verzoeken voor reparatiediensten van producten die u van ons hebt gekocht, modellen en serienummers van producten en contacten voor hun aflevering na reparatie; uw reacties op onderzoeken waarvan wij kunnen vragen om die te voltooien voor onderzoeks- of andere doeleinden; uw zoekopdrachten over het gebruik van onze diensten.

· Informatie die u verschaft wanneer u solliciteert voor een baan

Wanneer u beslist om voor een baan te solliciteren, dan kunnen wij informatie over u verzamelen via de formulieren die u invult in de sectie ‘Carrière’ van onze website, inclusief enige bestanden die u bijvoegt. Wij kunnen bovendien informatie over u verzamelen via andere kanalen, zoals sociale media of wervingsbureaus (als u via hun met ons in contact kwam) wanneer u op een positie solliciteert.

· Informatie die wij tijdens een evenement/tentoonstelling verzamelen

Wanneer wij evenementen en tentoonstellingen organiseren, dan kunnen wij tijdens deze evenementen persoonsgegevens verzamelen. Tijdens deze live evenementen demonstreren wij tevens onze apparaten en kunnen livebeelden opnemen die gegevens inhouden. Wij kunnen tijdens tentoonstellingen ook direct gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u tijdens een evenement of tentoonstelling een vragenlijst invult.

· Persoonlijke gegevens die zijn vereist voor de uitvoering van een contract

Gegevens van transacties die u uitvoert door het gebruik van onze diensten en van het vervullen van uw bestellingen (merk op dat het kan worden vereist om te voorzien in financiële informatie voordat u via onze diensten een bestelling plaatst).

U kunt ook informatie verschaffen die op openbare delen van onze website wordt gepubliceerd of weergegeven (hierna ' gepost') of die wordt verzonden naar andere gebruikers van onze websites of derde partijen (collectief ' gebruikersbijdragen'). Uw gebruikersbijdragen worden voor uw eigen risico gepost en verzonden naar anderen. Wij hebben geen controle over de handelingen van andere gebruikers van de websites waarmee u mogelijk uw gebruikersbijdragen wilt delen. Daarom kunnen en zullen wij niet garanderen dat uw gebruikersbijdragen niet door onbevoegde personen worden bekeken.


Informatie die wij verzamelen via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Onze site en apps gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën. Wij gebruik functionele cookies om te verzekeren dat de site en diensten op de juiste wijze werken en analytische cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Er kunnen ook cookies van derde partijen buiten onze site gegevens verzamelen. Als u navigeert door en in wisselwerking staat met de site, dan kunnen wij technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken voor het verzamelen van bepaalde informatie over uw apparatuur, surfactiviteiten en -patronen, verkeersgegevens, logboeken en andere communicatiegegevens. U treft meer informatie aan in onze Cookieverklaring .

Ons privacybeleid dekt geen gebruik van cookies door anderen, inclusief, zonder beperkingen, onze partners, aangesloten bedrijven, tracking utility-bedrijven en dienstverleners. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.


2. Kinderen van minder dan 16 jaar

Onze websites zijn in het algemeen niet gericht op kinderen van minder dan 16 jaar. Niemand van minder dan 16 jaar mag enige persoonsgegevens op of aan onze diensten verschaffen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen van minder dan 16 jaar.

Dahua beveelt ten sterkste aan dat ouders een actieve rol spelen bij het toezicht op de online activiteiten van hun kinderen. Als u gelooft dat wij enige informatie van of over een kind van minder dan 16 jaar zouden kunnen hebben, neem dan contact met ons op via DH_Privacy@dahuatech.com.

3. Hoe gebruiken wij uw informatie

Wij gebruiken informatie die wij over uverzamelen of die u aan ons verschaft, inclusief enige persoonsgegevens, voor de volgende hoofddoelen:


· Het uitvoeren van onze overeenkomst met u, inclusief facturering en incasso

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel om producten en diensten aan u te leveren. Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens die relevant zijn voor het afsluiten van de overeenkomst en voor het voldoen aan verplichtingen van beide partijen.

· Om onze online diensten aan u te leveren

Wij verwerken een gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich bij onze website registreert voor toegang tot een assortiment van diensten, zoals trainingen, toegang tot marketingmaterialen en software en/of ondersteuning voor reparatie van producten die u van ons hebt aangeschaft en hun aflevering na reparatie . Dit omvat bovendien dat wij contactgegevens verwerken om contact met u op te nemen in geval van technische kwesties met uw account. Wij gebruiken deze gegevens ook in aanvulling op de accountgegevens met als doel het vastleggen van de voortgang van uw training of de volledige geschiedenis van ondersteuning die wij aan u hebben verleend met betrekking tot onze producten en diensten of om u uitnodigingen te zenden voor marketingactiviteiten waarvoor u uw interesse via onze website hebt geregistreerd.

· Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, u te voorzien van informatie over ons waarom u verzoekt, uw vragen te beantwoorden of wanneer wij uw klachten behandelen.

· Voor statistisch onderzoek

- Algemeen. Wij gebruiken automatische hulpmiddelen voor het uitvoeren van statistisch onderzoek naar algemene trends betreffende het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media en het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Wij verzenden ook periodiek enquêtes naar onze klanten en mogelijke klanten om inzicht te verkrijgen in hun meningen en voorkeuren.

- Gegevens. Wij kunnen voor het uitvoeren van dit onderzoek de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven. Wij kunnen zulke samengevoegde gegevens ook combineren met informatie die wij ontvangen van bedrijven in onze groep of van marktonderzoek. Wij gebruiken geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek zonder uw toestemming.

- Belangen en voordelen. Statistisch onderzoek helpt ons bij het ontwikkelen van betere diensten en aanbiedingen, om te voorzien in een meer ontvankelijke klantenondersteuning en bij het verbeteren van het ontwerp en de inhoud van onze websites, producten en mobiele apps.

· Voor directe marketing

- Algemeen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, promoties of andere marketingcommunicatie te zenden, inclusief uitnodigingen voor onze tentoonstellingen.

- Categorieën van gegevens. Om te begrijpen wat relevant voor u is, kunnen wij gebruikmaken van automatische hulpmiddelen voor het analyseren van uw persoonsgegevens. Wij kunnen voor dit doel de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen zulke gegevens ook combineren met informatie die wij ontvangen van bedrijven in onze groep of van andere bronnen, zoals marktonderzoek of openbare informatie. Wij gebruiken geen gevoelige gegevens voor statistische onderzoek zonder uw toestemming.

- Belang en voordelen. Wij gebruiken de resultaten van onze analyse voor het afstemmen van onze marketingcommunicatie op uw specifieke interesses en voorkeuren (en op die van het bedrijf dat u vertegenwoordigt). Als wij bijvoorbeeld opmerken dat u in een specifieke bedrijfstak werkt, zoals het bankwezen, dan kunnen wij onze aanbiedingen, uitnodigingen voor tentoonstellingen en nieuwsbrieven aanpassen aan deze bedrijfstak.

- Kanalen. Wij gebruiken verschillende kanalen voor onze marketingcommunicatie, zoals e-mail, apps, sociale media en uw persoonlijke online account.

- Bezwaar maken of intrekken. U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie of deze intrekken door het volgen van de instructies in de relevante marketingcommunicatie of door contact met ons op te nemen op DH_Privacy@dahuatech.com.

· Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij kunnen wettelijk worden verplicht om uw identificerende informatie en persoonsgegevens te verzamelen en te delen met openbare of overheidsorganisaties met als doel te voldoen aan wetgeving, een rechterlijk bevel of om te reageren op enig overheids- of regulatorisch verzoek.

Wij gebruiken uitsluitend 'samengevoegde' of 'niet-identificerende' informatie om: (a) voorkeuren van gebruikers te begrijpen; (b) gebruikerservaringen te verbeteren en te optimaliseren; (c) het functionele ontwerp te verbeteren om gebruikers beter te ondersteunen; (d) te voorzien in betere klantenzorg en klantenservice; en (e) analytische gegevens te verzamelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden: op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract met u, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen en op basis van onze legitieme belangen of belangen van een derde partij, zoals in dit beleid is beschreven. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij, dan nemen wij redelijke maatregelen om ongerechtvaardigde schade voor u te voorkomen. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van onze nieuwsbrieven en website, door te analyseren welke onderdelen van onze communicatie het meest relevant zijn voor personen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten of het beveiligen van onze website en faciliteiten. Neem contact met ons voor meer informatie over deze belangen, om de doeleinden te begrijpen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken (zie hieronder).


4. Delen van informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken bij bepaalde vertrouwde derde partijen die zakelijke functies voor ons uitvoeren of diensten aan ons verlenen, zijnde dochterbedrijven of aangesloten bedrijven; of contractanten, dienstverleners en andere derde partijen die wij gebruiken ter ondersteuning van ons bedrijf en die door contractuele verplichtingen zijn gebonden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hun bekendmaken.

De belangrijkste doeleinden van delen zijn:

· Het afleveren van uw bestellingen en u de diensten te verlenen waarom u ons hebt verzocht.

Het leveren van de producten die u bestelt en de diensten waarom u verzoekt, zoals training, reparatie van producten, deelname aan promoties en andere marketingactiviteiten; wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven in onze groep en andere bedrijven die zijn betrokken bij de levering van diensten aan u, zoals distributeurs of dealers. Bezoek onze website op Over ons of neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de bedrijven in onze groep.

· Om contact te onderhouden met onze mogelijke klanten, klanten en voormalige klanten

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dochterondernemingen en partners met als doel om in staat te zijn om in de toekomst contact met u op te nemen en u diensten te verlenen. Dit omvat het delen van persoonsgegevens binnen de groep voor doeleinden van relatiebeheer voor klanten.


· Voor statistisch onderzoek en directe marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen onze groep delen met als doel statistisch onderzoek en directe marketing.


· Om u te laten profiteren van speciale aanbiedingen van partners van Dahua

Wij kunnen uw informatie delen met onze partners om u te laten profiteren van diensten van deze partners die wij in onze eigen diensten en apps integreren of aanbieden. Wanneer wij bijvoorbeeld samenwerken met wederverkopers of wanneer wij diensten aanbieden via het DHOP-platform of wanneer wij tentoonstellingen organiseren of hieraan deelnemen en andere marketingevenementen die door derde partijen worden georganiseerd, hetzij in hun geheel, hetzij in samenwerking met ons.

Al die derde partijen zijn verplicht om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, onderworpen aan overeenkomsten die voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken:

· Om te voldoen aan enige rechterlijk bevel, wetgeving of juridische procedure, inclusief het reageren op enig overheids- of regulatorisch verzoek of voor onderzoeken (bijv. bekendmaking ter voorkoming van misdaad of fraude of om te voldoen aan een rechterlijk bevel of wetgeving).


· Voor het afdwingen of toepassen van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden.


· Als wij geloven dat bekendmaking noodzakelijk of gepast is ter bescherming van de legitieme rechten, eigendommen of veiligheid van Dahua, onze klanten of anderen.


5. Maatregelen ter beveiliging van gegevens

Wij passen gepaste technische en organisatorische maatregelen toe, die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onvoorzien verlies en onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking. Alle informatie die u aan ons verschaft wordt achter firewalls op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingstransacties worden versleuteld met SSL-technologie. De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook afhankelijk van u. Waar wij u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of waar u deze hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de site, bent u ervoor verantwoordelijk om deze aanmeldgegevens vertrouwelijk te houden. Wij vragen u niet om uw aanmeldgegevens met iemand te delen. Wij dringen erop aan om voorzichtig te zijn over het uitgeven van informatie in openbare delen van de site, zoals prikborden. De informatie die u deelt op openbare delen kan door iedere gebruiker van de site worden bekeken. Wij herzien periodiek de gebruikte technologieën en het toegepaste beleid voor het beveiligen van de verzamelde informatie.


Uw persoonsgegevens worden behouden zolang als is vereist voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven of voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van enige geschillen.

Ter vaststelling van de gepaste retentieperiode voor persoonsgegevens, overwegen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden via andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.


6. Internationale overdrachten

Wij bieden onze diensten aan via het gebruik van servers die zich in verschillende landen bevinden. Uw informatie kan als zodanig worden overgedragen naar buiten de regio en het land waar u de site en diensten gebruikt, inclusief naar regio's/landen buiten de Europese Economische Ruimte (' EER') die andere wettelijke regels kunnen hebben en onvoldoende beschermingsniveau bieden, zoals vastgesteld door de Europese Commissie. Wij hebben echter de noodzakelijke maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en passen gepaste technische beveiligingsmaatregelen toe om uw privacy te beschermen. Waar nodig gebruiken wij standaard contractuele clausules, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken bijvoorbeeld de volgende clausules, wanneer gegevens worden gedeeld met ons hoofdkwartier in de Volksrepubliek China: '(EU-)controller naar (niet-EU/EER-)controller' Beschikking 2004/915/EG.


7. Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens herzien en wijzigen door aan te melden bij uw account op onze website en de profielpagina voor uw account te bezoeken. Als u niet in staat bent om uw persoonsgegevens te vinden, dan kunt u ook een e-mail sturen naar DH_Privacy@dahuatech.com om te verzoeken om toegang tot enige persoonsgegevens die u aan ons hebt verschaft of om ons te vragen om deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken of ons verzoeken om de verwerking te beperken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, dan kunt u de toestemming op ieder willekeurig moment intrekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Een samenvatting van uw wettelijke rechten wordt hieronder uiteengezet:

· Verzoek toegang tot uw persoonsgegevens (in het algemeen bekend als een ' toegangsverzoek gegevens betrokkene'). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u aanhouden en controleren dat wij deze wettig verwerken.

· Verzoek tot correctie van de persoonsgegevens dat wij van u aanhouden. Hiermee kunt u enige incomplete of onnauwkeurige gegevens die wij van u aanhouden laten corrigeren, ook al moeten wij mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verschaft verifiëren.

· Verzoek tot wissen van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze door ons te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes het recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar wij mogelijk uw informatie wederrechtelijk hebben verwerkt of waar wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Merk echter op dat wij niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot wissen te voldoen vanwege specifieke juridische redenen waarvan u op het moment van uw verzoek, indien van toepassing, in kennis wordt gesteld.

· Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens waar wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets aan de hand is met uw bepaalde situatie waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen verwerking, aangezien u voelt dat het uw fundamentele rechten en vrijheden treft. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij overtuigende legitieme gronden hebben voor het verwerken van uw informatie, die uw rechten en vrijheden overtreffen.

· Verzoek tot beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgend scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) voor zover ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) voor zover u het nodig acht dat wij de gegevens aanhouden, zelfs als wij deze niet langer vereisen, omdat u juridische claims moet indienen, uitvoeren of u hiertegen moet verdedigen; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende legitieme gronden hebben om deze te gebruiken.

· Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij verschaffen uw persoonsgegevens aan u of een derde partij van uw keuze in een gestructureerd, algemeen gebruikt, door een machine leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie, waarvan u initieel hebt ingestemd met het gebruik door ons of waar wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

· Trek op ieder willekeurig moment uw toestemming in wanneer wij vertrouwen op toestemming met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtsgeldigheid van enige verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, dan zijn wij mogelijk niet in staat om u te voorzien van bepaalde producten of diensten. Wij adviseren u als dit het geval is op het moment dat u de toestemming intrekt.

Wij nemen om beveiligingsredenen stappen om uw identiteit te verifiëren, voordat wij toegang tot uw persoonsgegevens verschaffen. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen met de relevante autoriteit voor gegevensbescherming.


8. Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij herzien dit privacybeleid voortdurend en wijzigen dit privacybeleid van tijd tot tijd. Wij informeren u over enige wijzigingen in het privacybeleid. Wij verschaffen gedurende een korte periode eveneens een kennisgeving van de wijzigingen op de startpagina. De datum dat het privacybeleid de laatste keer is herzien, wordt bovenaan de pagina aangegeven.

9. Contactinformatie

Neem voor het stellen van vragen over of het geven van commentaar op dit privacybeleid en onze privacypraktijken contact met ons op door een e-mail te sturen naar DH_Privacy@dahuatech.com of per post op:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District

Zhejiang Provice, P.R. China

310053

C/O: Legal Department