Privacy Policy

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 16 april 2018

Inleiding

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. en onze, directe of indirecte, dochterbedrijven ('wij' of 'ons' of 'onze' of 'Dahua') respecteren uw privacy en zijn toegewijd om u te beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Zie http://www.dahuasecurity.com/aboutUs/contactUs voor meer informatie over dochterbedrijven van Dahua en hun contactgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft de verschillende soorten gegevens die wij van u verzamelen en die u aan ons verstrekt wanneer u onze website https://www.dahuasecurity.com/, inclusief de subdomeinen daarvan, bezoekt en gebruik maakt van de inhoud, functionaliteit, websites, e-mails, toepassingen en diensten die wij hierop bieden (waarnaar collectief wordt verwezen als 'diensten'). Deze privacyverklaring beschrijft tevens hoe wij die gegevens verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen, beschermen en bekendmaken. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en te weten hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Andere entiteiten zoals bepaalde dochterondernemingen, kunnen andere privacyvoorwaarden hebben. Klik hier om de privacyverklaring van Dahua Technology USA Inc. te lezen.

Onze privacyverklaring beschrijft de volgende onderwerpen:

1.   Informatie die wij over u verzamelen en hoe wij deze verzamelen

2.   Kinderen onder de 16 jaar

3.   Hoe gebruiken wij uw informatie

4.   Delen van informatie

5.   Beveiligingsmaatregelen

6.   Internationale doorgifte

7.   Uw rechten

8.   Wijzigingen aan onze privacyverklaring

9.   Contact

1.   Informatie die wij over u verzamelen en hoe wij deze verzamelen

Wij verzamelen verschillende soorten informatie over gebruikers van onze diensten, inclusief informatie die direct, of indirect, naar u te herleiden zijn, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, demografische gegevens en informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot onze diensten en gebruiksgegevens ('persoonsgegevens'). Wij verzamelen deze informatie direct van u wanneer u deze aan ons verschaft.

Wij kunnen bepaalde informatie ook automatisch verzamelen wanneer u de website bezoekt of onze diensten gebruikt. Deze informatie omvat bijvoorbeeld gebruiksgegevens, profielen van apparatuur en IP-adressen, door middel van cookies, webbeacons en andere volgtechnologieën.

Informatie die u aan ons verschaft

De informatie die wij bij of via onze diensten verzamelen kunnen het volgende omvatten:

·   Naam, adres en andere identificerende informatie

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u zich via onze website registreert voor een evenement of beurs, een nieuwsbrief aanvraagt of wanneer u uw visitekaartje achterlaat tijdens een evenement of beurs.

·   Informatie die u verschaft op het moment dat u zich registreert voor gebruik van of toegang tot onze diensten

Bijvoorbeeld het abonneren op gepubliceerde berichten, verzoeken om overige diensten, registratie voor nieuwsbrieven of andere communicatie, deelname aan een prijsvraag of promotie die door ons wordt gesponsord, het reserveren van een plaats voor deelname aan onze trainings- of marketingactiviteiten of het rapporteren van een problemen met onze diensten.

·   Informatie die u verschaft wanneer u bepaalde functies van onze diensten gebruikt

Bijvoorbeeld verslagen en kopieën van alle correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact met ons opneemt; verzoeken voor reparatiediensten van producten die u van ons hebt gekocht, modellen en serienummers van producten en contacten voor hun aflevering na reparatie; uw reactie op onderzoeken waarvan wij kunnen vragen om die te voltooien voor onderzoeks- of andere doeleinden; uw zoekopdrachten over het gebruik van onze diensten.

·   Informatie die u verschaft wanneer u solliciteert voor een baan

Wanneer voor een baan te solliciteert, dan verzamelen wij informatie over u via de formulieren die u invult in de sectie ‘Carrière’ van onze website inclusief bijlages die u bijvoegt. Wij kunnen daarnaast informatie over u verzamelen via andere kanalen, zoals sociale media of wervingsbureaus (als u via hun met ons in contact kwam) wanneer u voor een functie solliciteert.

·    Informatie die wij tijdens een evenement/beurs verzamelen

Wanneer wij evenementen en beurzen organiseren, dan kunnen wij tijdens deze evenementen persoonsgegevens verzamelen. Tijdens deze live evenementen demonstreren wij tevens onze apparaten en kunnen we livebeelden opnemen die persoonsgegevens bevatten. Wij kunnen tijdens beurzen ook gegevens direct van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u tijdens een evenement of beurs een vragenlijst invult.

·   Persoonsgegevens die zijn vereist voor de uitvoering van een contract

We verwerken ook persoonsgegevens in het kader van transacties die u uitvoert die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze diensten en van het verwerken van uw bestellingen (merk op dat het soms nodig is om financiële informatie op te vragen voordat u via onze diensten een bestelling plaatst).

U kunt ook informatie delen op publiekelijk toegankelijke pagina’s van onze website (hierna ‘posten’) of gegevens verzenden naar andere gebruikers van onze website of derde partijen (collectief 'gebruikersbijdragen'). Het posten van gegevens op deze website door u is voor uw eigen risico. Wij hebben geen invloed op gedragingen van andere gebruikers van onze websites met wie u gekozen hebt om uw gebruikersbijdragen te delen. We kunnen niet garanderen dat uw gebruikersbijdragen niet worden verwerkt of ingezien door onbevoegde personen.

Informatie die wij verzamelen via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Onze websites en apps gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën. Wij gebruiken functionele cookies om te verzekeren dat de site en diensten op de juiste wijze werken en analytische cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Er kunnen ook cookies van derde partijen worden geplaatst op uw apparaat en waarmee gegevens worden verzameld. Als u gebruik maakt van onze website of apps, dan kunnen wij onder meer diensten voor automatische gegevensverzameling gebruiken voor het verzamelen van bepaalde informatie over uw apparatuur, uw surfactiviteiten en -gedrag, verkeersgegevens, logboeken en andere communicatiegegevens. U treft meer informatie over het gebruik van dergelijke technologieën aan in onze Cookieverklaring.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens door derden via het gebruik van cookies, inclusief, zonder beperkingen, onze partners, aangesloten bedrijven, tracking utility-bedrijven en dienstverleners. Wij hebben geen toegang tot, of controle over, de verwerking van gegevens via deze cookies. Wilt u weten voor welke doeleinden zij uw gegevens gebruiken, lees dan de privacyverklaring van de desbetreffende dienstverleners.

2.   Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze websites zijn in het algemeen niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag persoonsgegevens via onze diensten aan ons verschaffen. Wij verzamelen dan ook niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Dahua beveelt ten strengste aan dat ouders een actieve rol spelen bij het toezicht op de online activiteiten van hun kinderen. Als u vermoedt dat wij enige informatie over een kind jonger dan 16 jaar verwerken en u het ouderlijk gezag heeft over het betreffende kind, neem dan contact met ons op via DH_Privacy@dahuatech.com.

3.   Hoe gebruiken wij uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·   Het uitvoeren van onze overeenkomst met u, inclusief facturering en incasso

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om producten en diensten aan u te kunnen leveren. Dit betreft verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het voldoen aan verplichtingen van beide partijen.

·   Om online diensten aan u te leveren

Wij verwerken uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich via onze website registreert voor toegang tot een assortiment van diensten, zoals trainingen, toegang tot marketingmaterialen en software en/of ondersteuning voor reparatie van producten die u bij ons hebt aangeschaft en aflevering na reparatie. Ook verwerken we uw contactgegevens om contact met u te hebben wanneer u technische problemen heeft met uw account. Tot slot gebruiken we deze gegevens in aanvulling op de accountgegevens om de voortgang van uw training of de volledige geschiedenis van de door ons geboden ondersteuning aan u vast te leggen, inclusief dienstverlening bij onze producten en diensten of om u uitnodigingen te zenden voor marketingactiviteiten.

·   Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld in het kader van het delen van informatie waarom u verzoekt, het beantwoorden van vragen, of het behandelen van klachten.

·   Voor statistisch onderzoek

-   Algemeen. Wij gebruiken automatische hulpmiddelen voor het uitvoeren van statistisch onderzoek naar algemene trends betreffende het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media en het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Wij verzenden ook periodiek enquêtes naar onze klanten en potentiële klanten om inzicht te verkrijgen in hun meningen en voorkeuren.

-   Gegevens. Wij kunnen voor het uitvoeren van dit onderzoek verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren zoals hierboven is beschreven. Wij kunnen zulke samengevoegde gegevens ook combineren met informatie die wij ontvangen van entiteiten binnen onze groep of met gegevens die wij verkrijgen door middel van marktonderzoek. Wij gebruiken geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek zonder uw toestemming.

-   Belangen en voordelen. Statistisch onderzoek helpt ons bij het ontwikkelen van betere diensten en aanbiedingen, om te voorzien in een meer ontvankelijke klantenondersteuning en bij het verbeteren van het ontwerp en de inhoud van onze websites, producten en mobiele apps.

·   Voor direct marketing

-   Algemeen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, promoties of andere marketingcommunicatie te zenden, inclusief uitnodigingen voor onze beurzen.

-   Categorieën van gegevens. Om inzicht te krijgen in wat voor informatie relevant is voor u, kunnen wij gebruikmaken van automatische hulpmiddelen voor het analyseren van uw persoonsgegevens. Wij kunnen voor dit doel de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen zulke gegevens ook combineren met informatie die wij ontvangen van bedrijven in onze groep of van andere bronnen, zoals marktonderzoek of openbare informatie. Wij gebruiken geen gevoelige gegevens voor statistisch onderzoek zonder uw toestemming.

-   Belang en voordelen. Wij gebruiken de resultaten van onze analyse voor het afstemmen van onze marketingcommunicatie op uw specifieke interesses en voorkeuren (en op die van het bedrijf dat u vertegenwoordigt). Als wij bijvoorbeeld opmerken dat u in een specifieke bedrijfstak werkt, zoals het bankwezen, dan kunnen wij onze aanbiedingen, uitnodigingen voor beurzen en nieuwsbrieven aanpassen aan deze bedrijfstak.

   Kanalen. Wij gebruiken verschillende kanalen voor onze marketingcommunicatie, zoals e-mail, apps, sociale media en uw online account.

-   Bezwaar maken of intrekken toestemming. U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen het ontvangen van marketingcommunicatie of toestemming intrekken door het volgen van de instructies in de relevante marketingcommunicatie of door contact met ons op te nemen op DH_Privacy@dahuatech.com.

·   Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij kunnen wettelijk worden verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen en te delen met openbare of overheidsorganisaties om te voldoen aan wetgeving, een rechterlijk bevel of om te reageren op enig overheidsverzoek.

Wij gebruiken uitsluitend 'geaggregeerde' of 'niet-identificerende' informatie om: (a) voorkeuren van gebruikers beter te begrijpen; (b) gebruikerservaringen te verbeteren en te optimaliseren; (c) het functionele ontwerp te verbeteren om gebruikers beter te ondersteunen; (d) te voorzien in betere klantenzorg en klantenservice; en (e) analytische gegevens te verzamelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen en op basis van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, zoals in deze verklaring is beschreven. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, dan nemen wij redelijke maatregelen om zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy. Onze gerechtvaardigde belangen bestaan onder meer uit het verbeteren van onze nieuwsbrieven en website door te analyseren welke informatie het meest relevant is voor onze doelgroep, of het beveiligen van onze website en diensten. Wilt u meer informatie over de belangenafweging die we in dit kader hebben gemaakt? Neem contact met ons op voor meer informatie hierover (zie hieronder).

4.   Delen van informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde betrouwbare derde partijen die zakelijke functies voor ons uitvoeren of diensten aan ons verlenen, zijnde dochterbedrijven of andere, dienstverleners die wij gebruiken ter ondersteuning van onze diensten en die door contractuele verplichtingen zijn gebonden uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waartoe wij opdracht geven.

De belangrijkste redenen waarom wij uw gegevens met derden delen zijn:

·   Het afleveren van bestellingen en het verlenen van onze diensten aan u.

Wij delen uw adresgegevens bijvoorbeeld bij het leveren van de producten die u bestelt en de diensten waarom u verzoekt. Ook bij het verlenen van diensten zoals training, reparatie van producten, deelname aan promoties en andere marketingactiviteiten delen wij uw gegevens met derden; wij kunnen uw persoonsgegevens delen met entiteiten binnen de groep en andere bedrijven die zijn betrokken bij de levering van diensten aan u, zoals distributeurs of dealers. Bezoek onze website op Over ons of neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de entiteiten binnen de groep.

·   Om contact te onderhouden met onze (potentiële) klanten, en voormalige klanten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen en partners om in de toekomst contact met u op te nemen en u diensten te verlenen. Zo delen wij onder meer klantgegevens binnen de groep in het kader van relatiebeheer voor onze klanten.

·   Voor statistisch onderzoek en direct marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de groep delen voor het uitvoeren van statistisch onderzoek en direct marketing.

·   Om u te laten profiteren van speciale aanbiedingen van partners van Dahua

Wij kunnen uw informatie delen met onze partners om u te laten profiteren van diensten van deze partners die wij in onze eigen diensten en apps integreren of aanbieden. Wanneer wij bijvoorbeeld samenwerken met wederverkopers of wanneer wij diensten aanbieden via het Dahua Open Platform (DHOP) of wanneer wij beurzen organiseren of hieraan deelnemen en andere marketingevenementen die door derde partijen worden georganiseerd, hetzij in hun geheel, hetzij in samenwerking met ons.

Al deze derde partijen zijn verplicht om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen, en zijn onderworpen aan overeenkomsten die voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld in de wet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen:

·   om te voldoen aan een rechterlijk bevel, wetgeving of in het kader van een juridische procedure, inclusief het reageren op een verzoek van een overheidsinstantie (bijvoorbeeld in het kader van strafrechtelijk onderzoek);

·   om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden af te dwingen of toe te passen; en

·   wanneer wij ervan overtuigd zijn dat bekendmaking noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen, eigendommen of veiligheid van Dahua, haar klanten of anderen.

5.   Beveiligingsmaatregelen

Wij passen voldoende veilige technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onvoorzien verlies en onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking. Alle informatie die wij van u verwerken wordt achter firewalls op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingstransacties worden versleuteld met SSL-technologie verwerkt. Echter, de veiligheid en beveiliging van uw gegevens is ook afhankelijk van u. Waar wij u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of waar u deze hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de site, bent u zelfstandig verantwoordelijk om deze authenticatiegegevens vertrouwelijk te houden. Wij vragen u om uw inloggegevens nooit met iemand te delen. Wij dringen eropaan om terughoudend om te gaan met het delen van informatie via openbare delen van de website, zoals prikborden. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Wij herzien periodiek de veiligheid van onze systemen en ons beleid voor het beveiligen van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen of voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of we ze nodig hebben voor geschiloplossing.

Bij de vaststelling van een redelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens, overwegen wij onder meer de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens. Ook houden we rekening met het risico op schade door onbevoegd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens. Daarbij houden we ook rekening met de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden via andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

6.   Internationale doorgifte

Wij bieden onze diensten aan via servers die zich in verschillende landen bevinden. De servers waarop uw gegevens staan, kan zich fysiek buiten de regio en het land waar u de site en diensten gebruikt, inclusief naar regio's/landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), bevinden. Deze landen bieden soms een lager beschermingsniveau hebben vereist is op grond van Europese privacywetgeving en kunnen daardoor onvoldoende de bescherming van betrokkenen waarborgen. Wij hebben in die gevallen de noodzakelijke maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en hebben voor adequate waarborgen gezorgd. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Standard Contractual Clauses die zijn opgesteld en gepubliceerd door de Europese Commissie en voldoende waarborgen bevatten om betrokkenen adequate bescherming van hun persoonsgegevens te bieden. In dat kader gebruiken wij onder meer de door de Europese Commissie in Beschikking 2004/915/EG '(EU-)controller naar (niet-EU/EER-)controller' clausules om uw gegevens te kunnen delen met ons hoofdkwartier in de Volksrepubliek China.

7.   Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens inzien en wijzigen door u aan te melden op de website en de profielpagina van uw account te bezoeken. Bovendien kunt u ook een e-mail sturen naar DH_Privacy@dahuatech.com met een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen, of een verzoek indienen tot het beperken van, de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming op ieder willekeurig moment intrekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Zo heeft u het recht tot het indienen van een:

·   Verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens (in het algemeen bekend als een 'inzageverzoek gegevens betrokkene'). U hebt het recht om een kopie van gegevens die wij van u verwerken te ontvangen en controleren of wij deze gegevens rechtsgeldig verwerken.

·   Verzoek tot correctie van de persoonsgegevens dat wij bezitten. Door middel van dit recht kunt u onvolledige of foutieve gegevens die wij van u bezitten laten corrigeren of aanvullen. Mogelijk moeten wij wel de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verschaft verifiëren.

·   Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Op grond hiervan kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze te bewaren. U hebt daarnaast ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met een beroep kunt doen op het recht op bezwaar (zie hieronder), bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens wederrechtelijk hebben verwerkt of waar wij verplicht worden uw persoonsgegevens te verwijderen om te voldoen aan lokale wetgeving. Het kan zijn dat wij niet in staat zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen vanwege specifieke juridische redenen waarvan u op het moment van uw verzoek, indien van toepassing, in kennis zult worden gesteld.

·   Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens waar wij vertrouwen op een gerechtvaardigd belang van ons of dat van een derde en er iets aan de hand is met uw specifieke situatie waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw gegevens en u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan die van ons. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we deze verwerken voor direct marketingdoeleinden. Het recht op bezwaar kan worden beperkt indien wij kunnen aantonen dat wij overtuigende gerechtvaardigde gronden hebben voor het verwerken van uw gegevens, die ook zwaarder weegt dan de argumenten die u aanvoert.

·   Verzoek tot beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) voor zover ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) voor zover u het nodig acht dat wij de gegevens aanhouden, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, ter ondersteuning van juridische claims, of u zich hiertegen moet verdedigen; of (d) u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens en wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende gerechtvaardigde gronden hebben om deze te gebruiken.

·   Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan u of een derde partij te verschaffen in een formaat van uw keuze in een gestructureerd, algemeen gebruikt, door een machine leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie, waarvan u initieel hebt ingestemd met het gebruik door ons, of waar wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

·   Het intrekken van toestemming op ieder willekeurig moment wanneer dit de grondslag is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Wanneer u uw toestemming intrekt zijn wij mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten te leveren. Wij adviseren u hierover op het moment dat u de toestemming intrekt voor de specifieke verwerking, waarvoor wij om toestemming vragen.

Vanwege veiligheidsredenen nemen wij maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat u uw rechten kunt uitoefenen en toegang tot uw persoonsgegevens te verschaffen. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.   Wijzigingen on onze privacyverklaring

We wijzigen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. We zullen u altijd informeren over eventuele wijzigingen. Zo voorzien wij gedurende een redelijke periode een melding op de homepage van wijzigingen in de privacyverklaring. De datum waarop deze privacyverklaring de laatste keer is gewijzigd, ziet u bovenaan de pagina.

9.   Contactinformatie

Neem voor het vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of voor feedback op deze privacyverklaring en ons beleid contact met ons op door een e-mail te sturen naar DH_Privacy@dahuatech.com of per post naar:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District

Zhejiang District, P.R. China

310053 Hangzhou

C/O: Legal Department